<b>Facultatea de Stiinte Economice</b>

Facultatea de Stiinte Economice

Facultatea de Științe Economice
Facultatea de Științe Economice urmărește dezvoltarea pregătirii profesionale şi umane a tinerilor, în scopul adaptării calităților acestora economiei viitorului, care va fi o economie bazată pe logos. Vrem să formăm un parteneriat alcătuit din cadrele noastre, studenții noștri și actorii economici fundamentali, care să ne permită să dezvoltăm o scoală dinamică la Târgoviște. Priviți acest proiect ca un îndemn la reflecție pentru toți cei ce vor să participe la el.
O scoală “vie” care să permită o comunicare bidirecțională profesor-student reprezintă locul geometric al construcției unui nou tip de societate. Dincolo de provocări rămân rezultatele, dincolo de cerințe rămân procedurile, dincolo de oameni rămân practicile. Toate acestea ne reprezintă şi în mod categoric avem obligația să le dezvoltăm.

https://sites.google.com/site/fseuvt/